بهترین سایت برای توسعه دهندگان وب

آموزش پایتون

شروع پایتون مقدمه پایتون شروع یادگیری پیاتون نحو پایتون نظر دهی در پایتون متغیرهای پایتون انواع داده های پایتون اعداد پایتون ریخته گری پایتون رشته های پایتون بولیان پایتون اپراتورهای پایتون Python Списки Python Кортеж Python Множества Python Словари Python If...Else Python While Loops Python For Loops Python Функции Python Лямбда Python Массивы Python Классы/Объекты Python Наследование Python Итераторы Python Объём Python Модули Python Данные Python JSON Python RegEx Python PIP Python Try...Except Python Ввод команды Python Форматирование строк

Обработка файлов

Python Обработка файлов Python Чтение файлов Python Написать/Создать файлы Python Удалить файлы

Python MySQL

MySQL Начать изучение MySQL Создать базу данных MySQL Создать таблицу MySQL Вставить MySQL Выбрать MySQL Где MySQL Сортировать MySQL Удалить MySQL Сбросить таблицу MySQL Обновить MySQL Предел MySQL Присоединиться

Python MongoDB

MongoDB Начать изучение MongoDB Создать базу данных MongoDB Создать коллекцию MongoDB Вставить MongoDB Найти MongoDB Запрос MongoDB Сортировать MongoDB Удалить MongoDB Сбросить коллекцию MongoDB Обновить MongoDB Предел

Python Справочник

Python Обзор Python Встроенные функции Python Методы строк Python Методы списка Python Методы словаря Python Методы кортежей Python Методы установки Python Методы файла Python Ключевые слова

Справочник модулей

Модуль Random Модуль запросов

Python Сделать как

Удалить список дубликатов Перевернуть строку

Python Примеры

Python Примеры Python Упражнения Python Викторина Python Сертификат

Python. Уроки для начинающих

آموزش پایتون

پایتون یک زبان برنامه نویسی است.

ازپایتون می توان در سرور برای ساخت برنامه های وب استفاده کرد.

همین حالا یادگیری پایتون را شروع کنید »

یادگیری با مثال

ابزار خودتان آزمایش کنید ما با نشان دادن کد و خروجی ، یادگیری پایتون را آسان می کند.

مثال

print("Hello, World!")
خودتان آزمایش کنید »

برای دیدن نحوه کار بر روی دکمه Run مثال کلیک کنید.


پردازش پرونده های پایتون

در بخش File Handling ، نحوه باز کردن ، خواندن ، نوشتن و حذف پرونده ها را یاد خواهید گرفت.

مدیریت پرونده Python


پردازش پایگاه داده پایتون

در بخش Databases ، نحوه دسترسی و کار با پایگاه داده MySQL و MongoDB را خواهید آموخت

آموزش MySQL پایتون

آموزش MongoDB پایتون


تمرینات پایتون

خود را با آزمون امتحان کنید

تمرین :

برای خروج "Hello World" قطعه کد گمشده در زیر را جای گذاری کنید.

("Hello World")

تمرین را شروع کنید


مثالهای پایتون

با مثال بیاموزید! این آموزش تمام توضیحات را با مثالهای توضیحی تکمیل می کند. .

تمام نمونه های پایتون را مشاهده کنید


آزمون پایتون

با تکمیل آزمون بیاموزید! این آزمون به شما ایده می دهد که چقدر در مورد Python اطلاعاتی دارید یا نمی دانید .

آزمون پایتون


منابع پایتون

همچنین می توانید منابع کاملی در مورد توابع و روش ها پیدا کنید:


Загрузить Python

Загрузите Python с официального сайта Python: https://python.org


Сдай экзамен по Python - получи Диплом!

W3Schools Certification

W3Schools онлайн сертификация

Идеальное решение для профессионалов, которым необходимо сбалансировать работу, семью и карьеру.

Уже выпущено более 25 000 сертификатов!

Получить сертификат »

HTML Сертификат документирует ваши знания HTML.

CSS Сертификат документирует ваши знания CSS.

JavaScript Сертификат документирует ваши знания JavaScript и HTML DOM.

Python Сертификат документирует ваши знания Python.

jQuery Сертификат документирует ваши знания jQuery.

SQL Сертификат документирует ваши знания SQL.

PHP Сертификат документирует ваши знания PHP и MySQL.

XML Сертификат документирует ваши знания XML, XML DOM и XSLT.

Bootstrap Сертификат документирует ваши знания Bootstrap фреймворка.