بهترین سایت برای توسعه دهندگان وب

دروس HTML5

شروع HTML مقدمه HTML ویرایشگران HTML مثالهای اساسی HTML المان های HTML ویژگی های HTML عناوین HTML بندهای HTML سبک های HTML قالب بندی HTML نقل قول های HTML نظرات HTML رنگهای HTML HTML و CSS پیوندهای HTML تصاویر HTML جداول HTML لیست های HTML بلوک های HTML کلاس های HTML شناسه های HTML فریم های HTML HTML و JavaScript مسیرهای پرونده HTML HTML قسمت هدینگ چیدمان های HTML HTML پاسخگو کد رایانه HTML موجودیت HTML نمادهای HTML رمزگذاری HTML رمزگذاری URL HTML HTML و XHTML

HTML فرم ها

فرم های HTML عناصر فرم HTML انواع ورودی HTML صفات ورودی HTML

HTML5

مقدمه HTML5 پشتیبانی HTML5 عناصر جدید HTML5 عناصر معنایی HTML5 مهاجرت از HTML4 راهنمای سبک HTML5

HTML گرافیک

HTML Canvas HTML SVG

HTML رسانه

HTML ویدیوی HTML صوت HTML افزونه های HTML یوتیوب HTML

HTML API

مکان جغرافیایی HTML کشیدن / رها کردن HTML HTML ذخیره وب HTML کارهای وب HTML و SSE

HTML مثال

مثالهای HTML آزمون ها HTML تمرینات HTML گواهی HTML خلاصه HTML قابلیت دسترسی به HTML

HTML منابع

لیست برچسب های HTML صفات HTML صفات جهانی HTML رویدادهای HTML رنگهای HTML کانواس HTML صوتی / تصویری HTML نسخه معتبر HTML مجموعه نویسه های HTML رمزگذاری URL HTML رمزگذاری زبان HTML پیام های HTTP روشهای HTTP مبدل PX به EM میانبرهای صفحه کلید

HTML5 درسهایی برای مبتدیان

سبک های HTMLمثال

من قرمز هستم

من آبی هستم

من فونت بزرگ هستم

خودتان آزمایش کنید »

Style - ویژگی سبک HTML

تنظیم سبک یک المان HTML می تواند با استفاده از ویژگی style انجام شود .

ویژگی style دارای نحو (Syntax) زیر است:

<tagname style="property:value;">

Style - ویژگی سبک HTML

در ادامه این آموزش با CSS بیشتر آشنا خواهید شد .


رنگ زمینه - Background Color

ویژگی background-color در CSS رنگ پس زمینه را برای یک المان HTML تعریف می کند.

این مثال رنگ پس زمینه را روی آبی تیره تنظیم می کند ( آبی تیره.

مثال

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>عنوان صفحه</h1>
<p>این یک پاراگراف است</p>

</body>
خودتان آزمایش کنید »

رنگ متن - color

ویژگی color در CSS رنگ متن را برای المان HTML تعریف می کند:

مثال

<h1 style="color:blue;">یک عنوان است با رنگ آبی</h1>
<p style="color:red;">یک پاراگراف است با رنگ قرمز</p>
خودتان آزمایش کنید »

خانواده قلم (فونت) - Font-family

ویژگی font-family در CSS خانواده فونت را تعریف می کند و برای یک المان HTML استفاده می شود

مثال

<h1 style="font-family:Vazir;">یک عنوان با فونت وزیر است</h1>
<p style="font-family:courier;">یک پاراگراف با فونت دیگری هست</p>
خودتان آزمایش کنید »

اندازه فونت - Font-size

ویژگی font-size در CSS اندازه متن را برای HTML تعریف می کند :

Пример

<h1 style="font-size:300%;">این یک عنوان با اندازه 300 است</h1>
<p style="font-size:160%;">این یک پاراگراف با اندازه 160 است</p>
خودتان آزمایش کنید »

چیدمان متن - Text-align

ویژگی چیدمان متن در CSS تراز بندی افقی متن را برای المان HTML تعریف می کند:

Пример

<h1 style="text-align:center;">عنوان را در مرکز قرار می دهد</h1>
<p style="text-align:center;">پاراگراف را در مرکز قرار می دهد</p>
خودتان آزمایش کنید »

خلاصه درس

  • برای سبک دادن به المان HTML از ویژگی style استفاده کنید
  • برای تنظیم رنگ پس زمینه از ویژگی background-color استفاده کنید
  • برای تنظیم رنگ متن از ویژگی color استفاده کنید
  • برای تنظیم خانواده قلم از ویژگی font-family استفاده کنید
  • برای تنظیم اندازه متن از ویژگی font-size استفاده کنید
  • برای تراز کردن متن از ویژگی text-align استفاده کنید

تمرینات HTML

خود را امتحان کنید

تمرین:

از ویژگی صحیح HTML و CSS برای تنظیم رنگ پاراگراف روی "آبی" استفاده کنید.

<p =";">This is a paragraph.</p>

تمرین را شروع کنید


این سایت برای آموزش ، آزمایش و یادگیری بهینه شده است. نمونه ها را می توان برای بهبود ساده کرد خواندن و درک اساسی. آموزشها ، پیوندها و مثالها مرتباً تجدید نظر می شوند تا از آنها جلوگیری شود خطاها ، اما ما نمی توانیم صحت و عملکرد کامل همه مطالب را تضمین کنیم. با استفاده از این سایت ، شما موافقت می کنید که مطالعه کرده اید و پذیرفته ایدمقررات استفاده , کوکی و سیاست های حفظ حریم خصوصی. کپی رایت 1999-2020 حق چاپ و .. محفوظ توسط احمد فرجی
سایت توسط چارچوب farsiw3.ir طراحی شده است.

Farsiw3.ir