بهترین سایت برای توسعه دهندگان وب

دروس HTML5

شروع HTML مقدمه HTML ویرایشگران HTML مثالهای اساسی HTML المان های HTML ویژگی های HTML عناوین HTML بندهای HTML سبک های HTML قالب بندی HTML نقل قول های HTML نظرات HTML رنگهای HTML HTML و CSS پیوندهای HTML تصاویر HTML جداول HTML لیست های HTML بلوک های HTML کلاس های HTML شناسه های HTML فریم های HTML HTML و JavaScript مسیرهای پرونده HTML HTML قسمت هدینگ چیدمان های HTML HTML پاسخگو کد رایانه HTML موجودیت HTML نمادهای HTML رمزگذاری HTML رمزگذاری URL HTML HTML و XHTML

HTML فرم ها

فرم های HTML عناصر فرم HTML انواع ورودی HTML صفات ورودی HTML

HTML5

مقدمه HTML5 پشتیبانی HTML5 عناصر جدید HTML5 عناصر معنایی HTML5 مهاجرت از HTML4 راهنمای سبک HTML5

HTML گرافیک

HTML Canvas HTML SVG

HTML رسانه

HTML ویدیوی HTML صوت HTML افزونه های HTML یوتیوب HTML

HTML API

مکان جغرافیایی HTML کشیدن / رها کردن HTML HTML ذخیره وب HTML کارهای وب HTML و SSE

HTML مثال

مثالهای HTML آزمون ها HTML تمرینات HTML گواهی HTML خلاصه HTML قابلیت دسترسی به HTML

HTML منابع

لیست برچسب های HTML صفات HTML صفات جهانی HTML رویدادهای HTML رنگهای HTML کانواس HTML صوتی / تصویری HTML نسخه معتبر HTML مجموعه نویسه های HTML رمزگذاری URL HTML رمزگذاری زبان HTML پیام های HTTP روشهای HTTP مبدل PX به EM میانبرهای صفحه کلید

HTML5 درسهایی برای مبتدیان

قالب بندی متن HTMLقالب بندی متن

این متن پررنگ است

این متن با حروف کج است

زیر نویس و بالانویس

خودتان آزمایش کنید »

المان های قالب بندی HTML

در بخش قبلی ، با ویژگی style آشنا شدید .

HTML همچنین المان خاصی را تعریف می کند تا متن را با اهمیت ویژه تعریف کند .

HTML از المان هایی مانند <b> و <i> برای قالب بندی خروجی مانند یا متن استفاده می کند

المان های قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند:

  • <b>- بند انگشتی
  • <strong> - متن مهم (با درشت)
  • <i> - متن مورب
  • <em> - متن مهم (با حروف کج)
  • <mark> - متن علامت گذاری شده (علامت گذاری شده)
  • <small>- متن کوچک
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن درج شده
  • <sub>- زیرنویس
  • <sup> - بالانویس

المان <b> و <strong> در HTML

المان <b> بند انگشتی متن را پر رنگ می کند بدون اینکه اهمیت و ارزشی داشته باشد

مثال

<b>این یک متن پر رنگ است</b>

این یک متن پر رنگ است

خودتان آزمایش کنید »

المان <strong> متن مهم با از نظر معنایی اضافی "مهم" را تعریف می کند.

مثال

<strong>این یک متن پر رنگ و مهم است</strong>

این یک متن پر رنگ و مهم است

خودتان آزمایش کنید »

المان های <i> و <em>

المان <i> متن مورب یا کج را بدون هیچ ارزش و مهم بودنی تعریف می کند

مثال

<i>این متن ایتالیک یا مورب است</i>

این متن ایتالیک یا مورب است

خودتان آزمایش کنید »

المان <em> متن تاکیده شده را تعریف میکند همراه با معنی مهم و خاص

مثال

<em>این متن تاکید شده است</em>

این متن کج و تاکید شده است

خودتان آزمایش کنید »

توجه داشته باشید: المان <strong> مانند <b> و <em> مانند <i>. حدودا شبیه به هم هستن با تفاوت اینکه یکی برای تاکید بر معنی و مهم بودن دارد و دیگری فقط ظاهر را تغییر می دهد <b> و <i> ظاهر متن هستند و با مفهوم کاری ندارند اما <strong> و <em>هر دو متن را پر رنگ می کنند اما "تاکید بر مهم " بودن را هم دارد


المان <small>

المان <small> متن کوچک شده را تعریف می کند (با توجه به اندازه متن پیش فرض متن):

مثال

<h2>HTML <small>متن کوچک</small> قال بنده شده</h2>

متن کوچک قالب بندی شده

خودتان آزمایش کنید »

المان <mark>

المان <mark> متن مشخص شده و برجسته شده را تعریف می کند

Пример

<h2>HTML <mark>مارک شده</mark> قالب بندی</h2>

این متن های لایت شده است

خودتان آزمایش کنید »

به طور پیش فرض ، متن با های لایت زرد برجسته می شود.


المان <del>

المان <del> متن حذف شده را تعریف می کند.

مثال

<p> است <del>آبی</del> رنگ مورد علاقه من قرمز .</p>

رنگ مورد علاقه من آبی قرمز است

خودتان آزمایش کنید »

وقتی از این المان استفاده می کنید رو متن شما خط خوردگی ایجاد می شود .


المان <ins>

المان <ins> متن درج شده / پیوست شده را تعریف می کند.

مثال

<p> مورد علاقه من قرمز است <ins>رنگ</ins> </p>
خودتان آزمایش کنید »

متن نمایش داده می شود زیرش خط کشیده می شود .


المان <sub>

المان <sub> متن زیرنویس (subtitle) را تعریف می کند.

مثال

<p> این متن<sub>زیرنویس</sub> این هست </p>
خودتان آزمایش کنید »

متن مورد نظر شما به عنوان زیرنویس ارائه می شود.


المان <sup>

المان<sup> متن فوق خطی (بالای خط نوشتاری) را تعریف می کند.

مثال

<p>این متن <sup>بالانویس</sup> این هست</p>
خودتان آزمایش کنید »

متن به صورت بالا نویس خط نمایش داده می شود.


تمرین HTML

خود را امتحان کنید

تمرین:

در پاراگراف زیر تاکید و پررنگ به کلمه "تخریب" اضافه کنید.

<p>
یکی از وظایف محیط بانان جلوگیری از تخریب طبیعت است
</p>

تمرین را شروع کنید


عناصر قالب بندی متن HTML

برچسب توضیح
<b> متن پررنگ را تعریف می کند
<em> متن مهم معنایی را تعریف می کند
<i> متن کج یا همان ایتالیک را تعریف می کند
<small> متن کوچک را تعریف می کند
<strong> متن مهم معنایی را تعریف می کند
<sub> متن زیرنویس را تعریف می کند (subtitle)
<sup> متن فوق خطی را مشخص می کند (بالای خط)
<ins> متن درج شده را تعریف می کند
<del> متن حذف شده را تعریف می کند
<mark> متن های لایت شده / مشخص شده را تعریف می کند

برای مشاهده لیست کامل همه برچسب های HTML موجود ، به این آدرس مراجعه کنید مرجع بر چسب های HTML.


این سایت برای آموزش ، آزمایش و یادگیری بهینه شده است. نمونه ها را می توان برای بهبود ساده کرد خواندن و درک اساسی. آموزشها ، پیوندها و مثالها مرتباً تجدید نظر می شوند تا از آنها جلوگیری شود خطاها ، اما ما نمی توانیم صحت و عملکرد کامل همه مطالب را تضمین کنیم. با استفاده از این سایت ، شما موافقت می کنید که مطالعه کرده اید و پذیرفته ایدمقررات استفاده , کوکی و سیاست های حفظ حریم خصوصی. کپی رایت 1999-2020 حق چاپ و .. محفوظ توسط احمد فرجی
سایت توسط چارچوب farsiw3.ir طراحی شده است.

Farsiw3.ir