بهترین سایت برای توسعه دهندگان وب

دروس HTML5

شروع HTML مقدمه HTML ویرایشگران HTML مثالهای اساسی HTML المان های HTML ویژگی های HTML عناوین HTML بندهای HTML سبک های HTML قالب بندی HTML نقل قول های HTML نظرات HTML رنگهای HTML HTML و CSS پیوندهای HTML تصاویر HTML جداول HTML لیست های HTML بلوک های HTML کلاس های HTML شناسه های HTML فریم های HTML HTML و JavaScript مسیرهای پرونده HTML HTML قسمت هدینگ چیدمان های HTML HTML پاسخگو کد رایانه HTML موجودیت HTML نمادهای HTML رمزگذاری HTML رمزگذاری URL HTML HTML و XHTML

HTML فرم ها

فرم های HTML عناصر فرم HTML انواع ورودی HTML صفات ورودی HTML

HTML5

مقدمه HTML5 پشتیبانی HTML5 عناصر جدید HTML5 عناصر معنایی HTML5 مهاجرت از HTML4 راهنمای سبک HTML5

HTML گرافیک

HTML Canvas HTML SVG

HTML رسانه

HTML ویدیوی HTML صوت HTML افزونه های HTML یوتیوب HTML

HTML API

مکان جغرافیایی HTML کشیدن / رها کردن HTML HTML ذخیره وب HTML کارهای وب HTML و SSE

HTML مثال

مثالهای HTML آزمون ها HTML تمرینات HTML گواهی HTML خلاصه HTML قابلیت دسترسی به HTML

HTML منابع

لیست برچسب های HTML صفات HTML صفات جهانی HTML رویدادهای HTML رنگهای HTML کانواس HTML صوتی / تصویری HTML نسخه معتبر HTML مجموعه نویسه های HTML رمزگذاری URL HTML رمزگذاری زبان HTML پیام های HTTP روشهای HTTP مبدل PX به EM میانبرهای صفحه کلید

HTML5 درسهایی برای مبتدیان

المانها HTMLالمان صفحه وب HTML

المان HTML معمولاً از یک برچسب اولیه تشکیل شده و برچسب نهایی دارند و محتوا در میان آنها است:

< برچسب شروع>محتوا در اینجا نوشته می شود ...<برچسب پایانی/>

المان HTML از برچسب شروع تا برچسب پایان است:

<p>پاراگراف اول من<p/>
برچسب شروع محتوا برچسب پایان
<h1> اولین تیتر من <h1/>
<p> پاراگراف اول من <p/>
<br>    

عناصر HTML بدون محتوا را المان خالی می نامند. برچسب پایان ندارند مانند المان<br> (که اشاره به شکستن خط است)


المان های تو در تو HTML

المان های HTML می توانند تو در تو قرار بگیرند (المان ها می توانند در داخل خودشان حاوی المان دیگری باشند).

تمام اسناد HTML از المان HTML تو در تو تشکیل شده اند.

این مثال شامل المان عنصر HTML است:

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>پاراگراف اول من</p>

</body>
</html>
خودتان آزمایش کنید »

توضیح مثال

المان <html> سند کامل HTML را تعریف می کند.

دراین بخش المان ابتدایی با برچسب <html> شروع شده و با برچسب <html/>پایان یافته است.

المان <html> در داخل خودش المانی دیگری به نام <body> را جا داده است.

<html>
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>پاراگراف اول من</p>

</body>
</html>

المان <body> در حال تعریف بدنه اصلی سند است.

المان <html> در داخل خودش المانی به نام <body> را جا داده است.

المان <body> در خودش المان های دیگر را جا داده است: <h1> و <p>.

<body>

<h1>اولین عنوان من</h1>
<p>پاراگراف اول من</p>

</body>

المان <h1> تیتر یا عنوان را تعریف می کند.

این المان با برچسب <h1> شروع شده و با برچسب <h1/>پایان یافته است.

محتوای المان این است: اولین عنوان من.

<h1>اولین عنوان من</h1>

المان <p> پاراگراف را تعریف میکند.

این المان با برچسب <p> شروع و با برچسب <p/> پایان می یابد.

محتوای المان این است: اولین پاراگراف من.

<p> اولین پاراگراف من</p>

برچسب پایانی را فراموش نکنید

برخی از المان ها HTML به درستی رندر می شوند حتی اگر برچسب پایان را فراموش کنید:

Пример

<html>
<body>

<p>این یک پاراگراف است
<p>این یک پاراگراف است

</body>
</html>
خودتان آزمایش کنید »

مثال فوق در همه مرورگرها کار می کند زیرا برچسب پایان اختیاری در نظر گرفته می شود.

هرگز به این اعتماد نکنید. شاید این امر منجر به نتایج و یا خطاهای غیرمنتظره شود پس شما برچسب پایان را فراموش نکنید.


المان های خالی

عناصر HTML بدون محتوا را المان های خالی می نامند.

المان <br> یک المان خالی و بدون برچسب پایان است ( <br> شکست خط را تعریف می کند):

مثال

<p>این یک پاراگراف است<br> با قطع خط.</p>
خودتان آزمایش کنید »

HTML5 نیازی به بستن المان خالی ندارد. اما اگر به چک دقیق تری نیاز دارید یا اگر می خواهید ، برای اینکه سند شما توسط تجزیه کننده های XML خوانده شود ، باید تمام عناصر HTML را به درستی ببندید.


HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست

برچسب های HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستند: <P> یعنی همان <p>.

در HTML5 Standard نیازی به برچسب های درون خطی نیست ، اما W3C استفاده از حروف کوچک در HTML را توصیه می کند و به حروف کوچک برای انواع سند محدودتر مانند XHTML نیاز دارد.

Farsiw3 همیشه از برچسب های درون خطی استفاده می کند.


این سایت برای آموزش ، آزمایش و یادگیری بهینه شده است. نمونه ها را می توان برای بهبود ساده کرد خواندن و درک اساسی. آموزشها ، پیوندها و مثالها مرتباً تجدید نظر می شوند تا از آنها جلوگیری شود خطاها ، اما ما نمی توانیم صحت و عملکرد کامل همه مطالب را تضمین کنیم. با استفاده از این سایت ، شما موافقت می کنید که مطالعه کرده اید و پذیرفته ایدمقررات استفاده , کوکی و سیاست های حفظ حریم خصوصی. کپی رایت 2010-2020 حق چاپ و .. محفوظ توسط احمد فرجی
سایت توسط چارچوب farsiw3.ir طراحی شده است.

Farsiw3.ir