بهترین سایت برای توسعه دهندگان وب

دروس HTML5

شروع HTML مقدمه HTML ویرایشگران HTML مثالهای اساسی HTML المان های HTML ویژگی های HTML عناوین HTML بندهای HTML سبک های HTML قالب بندی HTML نقل قول های HTML نظرات HTML رنگهای HTML HTML و CSS پیوندهای HTML تصاویر HTML جداول HTML لیست های HTML بلوک های HTML کلاس های HTML شناسه های HTML فریم های HTML HTML و JavaScript مسیرهای پرونده HTML HTML قسمت هدینگ چیدمان های HTML HTML پاسخگو کد رایانه HTML موجودیت HTML نمادهای HTML رمزگذاری HTML رمزگذاری URL HTML HTML و XHTML

HTML فرم ها

فرم های HTML عناصر فرم HTML انواع ورودی HTML صفات ورودی HTML

HTML5

مقدمه HTML5 پشتیبانی HTML5 عناصر جدید HTML5 عناصر معنایی HTML5 مهاجرت از HTML4 راهنمای سبک HTML5

HTML گرافیک

HTML Canvas HTML SVG

HTML رسانه

HTML ویدیوی HTML صوت HTML افزونه های HTML یوتیوب HTML

HTML API

مکان جغرافیایی HTML کشیدن / رها کردن HTML HTML ذخیره وب HTML کارهای وب HTML و SSE

HTML مثال

مثالهای HTML آزمون ها HTML تمرینات HTML گواهی HTML خلاصه HTML قابلیت دسترسی به HTML

HTML منابع

لیست برچسب های HTML صفات HTML صفات جهانی HTML رویدادهای HTML رنگهای HTML کانواس HTML صوتی / تصویری HTML نسخه معتبر HTML مجموعه نویسه های HTML رمزگذاری URL HTML رمزگذاری زبان HTML پیام های HTTP روشهای HTTP مبدل PX به EM میانبرهای صفحه کلید

HTML5 درسهایی برای مبتدیان

عناصر کد کامپیوتر

HTML شامل چندین عنصر برای تعریف ورودی کاربر و کد رایانه است.

کد رایانه

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>
خودتان آزمایش کنید »

<kbd> برای ورودی صفحه کلید

از المان <kbd>برای تعریف ورودی صفحه کلید استفاده می شود. محتوای داخل آن با قلم پیش فرض تک فضای مرورگر نمایش داده می شود.

مثال

<p> با فشار دادن <kbd> Ctrl + S </kbd></p> سند را ذخیره کنید

نتیجه

با فشار دادن Ctrl + S سند را ذخیره کنید
خودتان آزمایش کنید »

<samp> برای خروجی برنامه

المان <samp> برای تعریف نمونه خروجی از یک برنامه رایانه ای استفاده می شود. محتوای داخل آن با قلم پیش فرض تک فضای مرورگر نمایش داده می شود.

متن احاطه شده با برچسب <samp> معمولاً با قلم یک فضایی نمایش داده می شود:

مثال

<p>پیام از رایانه من: <samp> پرونده پیدا نشد برای ادامه F1 را فشار دهید !</samp></p>

نتیجه :

اگر یک مقدار نادرست وارد کنید ، برنامه Error را برمی گرداند دکمه F1 را بزنید
خودتان آزمایش کنید »

<code> برای کد رایانه

از المان <code> برای تعریف قطعه ای از کد رایانه استفاده می شود. محتوای داخل آن با قلم پیش فرض تک فضای مرورگر نمایش داده می شود.

مثال

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

نتیجه :

x = 5; y = 6; z = x + y;
خودتان آزمایش کنید »

توجه داشته باشید که عنصر <code>فضاهای اضافی و خط شکسته ها را حفظ نمی کند.

برای رفع این مشکل می توانید یک المان <code> را در داخل یک المان <pre> قرار دهید: :

مثال

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

نتیجه :


x = 5;
y = 6;
z = x + y;

خودتان آزمایش کنید »

<var> برای متغیرها

المان <var> در HTML برای تعریف یک متغیر در برنامه نویسی یا در یک عبارت ریاضی استفاده می شود. محتوای داخل آن معمولاً به صورت مورب نمایش داده می شود.

مثال

انیشتین نوشت: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.

Результат:

انیشتین نوشت: E = mc2.
خودتان آزمایش کنید »

تمرینات HTML

خود را امتحان کنید

تمرین :

متن "var person؛" را تعریف کنید. به عنوان کد برنامه

<p>Code example: var person;</p>

برای شروع یک تمرین


المان های HTML کد رایانه

برچسب توضیحات
<code> کد برنامه نویسی را تعریف می کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<samp> خروجی رایانه را تعریف می کند
<var> یک متغیر را تعریف می کند
<pre> متن از پیش فرمت شده را تعریف می کند


این سایت برای آموزش ، آزمایش و یادگیری بهینه شده است. نمونه ها را می توان برای بهبود ساده کرد خواندن و درک اساسی. آموزشها ، پیوندها و مثالها مرتباً تجدید نظر می شوند تا از آنها جلوگیری شود خطاها ، اما ما نمی توانیم صحت و عملکرد کامل همه مطالب را تضمین کنیم. با استفاده از این سایت ، شما موافقت می کنید که مطالعه کرده اید و پذیرفته ایدمقررات استفاده , کوکی و سیاست های حفظ حریم خصوصی. کپی رایت 1999-2020 حق چاپ و .. محفوظ توسط احمد فرجی
سایت توسط چارچوب farsiw3.ir طراحی شده است.

Farsiw3.ir