بهترین سایت برای توسعه دهندگان وب

دروس HTML5

شروع HTML مقدمه HTML ویرایشگران HTML مثالهای اساسی HTML المان های HTML ویژگی های HTML عناوین HTML بندهای HTML سبک های HTML قالب بندی HTML نقل قول های HTML نظرات HTML رنگهای HTML HTML و CSS پیوندهای HTML تصاویر HTML جداول HTML لیست های HTML بلوک های HTML کلاس های HTML شناسه های HTML فریم های HTML HTML و JavaScript مسیرهای پرونده HTML HTML قسمت هدینگ چیدمان های HTML HTML پاسخگو کد رایانه HTML موجودیت HTML نمادهای HTML رمزگذاری HTML رمزگذاری URL HTML HTML و XHTML

HTML فرم ها

فرم های HTML عناصر فرم HTML انواع ورودی HTML صفات ورودی HTML

HTML5

مقدمه HTML5 پشتیبانی HTML5 عناصر جدید HTML5 عناصر معنایی HTML5 مهاجرت از HTML4 راهنمای سبک HTML5

HTML گرافیک

HTML Canvas HTML SVG

HTML رسانه

HTML ویدیوی HTML صوت HTML افزونه های HTML یوتیوب HTML

HTML API

مکان جغرافیایی HTML کشیدن / رها کردن HTML HTML ذخیره وب HTML کارهای وب HTML و SSE

HTML مثال

مثالهای HTML آزمون ها HTML تمرینات HTML گواهی HTML خلاصه HTML قابلیت دسترسی به HTML

HTML منابع

لیست برچسب های HTML صفات HTML صفات جهانی HTML رویدادهای HTML رنگهای HTML کانواس HTML صوتی / تصویری HTML نسخه معتبر HTML مجموعه نویسه های HTML رمزگذاری URL HTML رمزگذاری زبان HTML پیام های HTTP روشهای HTTP مبدل PX به EM میانبرهای صفحه کلید

HTML5 برای مبتدیان

مثالهای اساسی HTMLاگر در این نمونه ها از برچسب هایی استفاده می کنید که قبلاً آنها را استفاده نکرده اید ، نگران نباشید .

در فصل های بعدی با آنها آشنا خواهید شد.


اسناد HTML

همه صفحات وب اسناد HTML هستند

تمام اسناد HTML مطابق مشخصات HTML5 باید با اعلانی مانند شروع شوند سند: <!DOCTYPE html>.

سند HTML خود با یک برچسب شروع می شود <html>و با برچسب پایان می یابد <html/>.

قسمت قابل مشاهده سند HTML بین <body> , </body>است.

Body - بدنه صفحه وب است .

Пример

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>پاراگراف اول من</p>

</body>
</html>
خودتان آزمایش کنید »

سرصفحه های HTML

سرصفحه های HTML ( header) با استفاده از برچسب ها تعریف می شوند<h1> تا <h6>.

برچسب <h1> برای مهمترین عنوان استفاده می شود . برچسب <h6>حداقل عناوین مهم استفاده می شود.

از نظر بصری - عنوان h1 بزرگترین و عنوان h6 کوچکترین عنوان هستند.

Пример

<h1>این عنوان 1 است</h1>
<h2>این عنوان 2 است</h2>
<h3>این عنوان 3 است</h3>
خودتان آزمایش کنید »

پاراگراف های HTML (پاراگراف ها)

پاراگرافهای HTML با استفاده از برچسب <p> تعریف می شوند

مثال

<p>این یک پاراگراف است.</p>
<p>این یک پاراگراف دیگری است.</p>
خودتان آزمایش کنید »

پیوندهای HTML

پیوندهای HTML با استفاده از برچسب <a> تعریف می شوند و داخل آن href قرار دارد :

مثال

<a href="https://www.farsiw3.ir">این یک پیوند است</a>
خودتان آزمایش کنید »

هدف پیوند در ویژگی href مشخص شده است (از انگلیسی hyper refereral - بیش از معرف)

از ویژگی ها برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد عناصر HTML استفاده می شود. ویژگی href برای برچسب<a> یک نیاز هست .

در درس بعدی درباره ویژگی ها بیشتر خواهید آموخت.


تصاویر HTML

تصاویر HTML با استفاده از برچسب<img> تعریف می شوند ( از ویژگی ها برای تنظیم تصویر استفاده می شود).

منبع عکس src, متن جایگزین alt, عرض width و طول height به عنوان ویژگی ارائه شده اند

مثال

<img src="farsiw3.ir.jpg" alt="farsiw3.ir" width="104" height="142">
خودتان آزمایش کنیدи »

ویژگی های src و alt اجباری هستند برای برچسب <img>.ویژگی های اندازه تصویر(width و height) اختیاری هستند


دکمه های HTML

دکمه های HTML با استفاده از برچسب<button> تعریف می شوند

مثال

<button>کلیک کنید</button>
خودتان آزمایش کنید »

لیست های HTML

لیست های HTML با استفاده از برچسب <ul> ( لیست مرتب نشده - لیست نامرتب / نامرتب) یا <ol> ( لیست مرتب شده - لیست مرتب / شماره دار), تعریف شده اند و در ادامه برچسب<li> (موارد لیست - موارد ذکر شده) می آید:

مثال

<ul>
  <li>قهوه</li>
  <li>چای</li>
  <li>شیر</li>
</ul>

<ol>
  <li>قهوه</li>
  <li>چای</li>
  <li>شیر</li>
</ol>
خودتان آزمایش کنید »

در این بخش به قسمتی از برچسب های HTML پرداختیم و در آینده آن را گسترش خواهیم داد


این سایت برای آموزش ، آزمایش و یادگیری بهینه شده است. نمونه ها را می توان برای بهبود ساده کرد خواندن و درک اساسی. آموزشها ، پیوندها و مثالها مرتباً تجدید نظر می شوند تا از آنها جلوگیری شود خطاها ، اما ما نمی توانیم صحت و عملکرد کامل همه مطالب را تضمین کنیم. با استفاده از این سایت ، شما موافقت می کنید که مطالعه کرده اید و پذیرفته ایدمقررات استفاده , کوکی و سیاست های حفظ حریم خصوصی. کپی رایت 1999-2020 حق چاپ و .. محفوظ توسط احمد فرجی
سایت توسط چارچوب farsiw3.ir طراحی شده است.

Farsiw3.ir